Info

Er was eens…

De groep is ontstaan in 1980 door enkele enthousiastelingen aan de parochie Sint Jan te Aartselaar. Vandaar dat de gidsengroep de naam Sint-Jan meekreeg. Na 44 jaar bestaat er nog steeds een vlotte samenwerking met de parochie.
De 92ste leverde de nodige “know-how”, met Gerda Lauwers als eerste groepsleidster (in 1985 opgevolgd door Danny Daniëls) en met Marc Peeters als groepssecretaris.

De werking van de groep is doorheen de jaren geëvolueerd, maar bepaalde waarden en visies zijn gelijk gebleven, zoals samenwerking, kameraadschap en sfeer. Gidsen lopen nog steeds langs straten en pleinen, spelen hun eigenste spel, sjorren fraaie constructies  of trekken er op uit. Om alles vlot te laten verlopen, vernieuwen we regelmatig ons materiaal: tenten, spelmateriaal, knutselmateriaal, kookmateriaal, fluohesjes en bandjes, ‘geluidsinstallatie’,…

De verschillende acties die we ondernemen om onze kosten te financieren werd vanaf het begin bijgestaan door de oudervereniging, die later de vzw Kalisandra werd. Vandaag zorgt vzw Kalisandra nog steeds voor het onderhoud en de bekostiging van de lokalen, alsook voor de ondersteuning van de groep indien die nodig is.

Doorheen de jaren is het ledenaantal blijven toenemen, en hebben we heel veel leiding zien passeren. Ze hebben allen meegewerkt aan de groep die we vandaag nog kennen.
Zoals elk sprookje weten we niet hoe het verhaal verder loopt,…
We hopen alvast op een gouden jubileum !

Samen met jullie, de leden, leiding, oud-leiding, ouders en de vzw Kalisandra zijn we er zeker van dat het scoutsgevoel van gidsen Sint-Jan bestaat en zal blijven voortbestaan.