My Kafka

De afgelopen twee jaar heeft de digitalisering van deze wereld een enorme boost gekregen dankzij Corona. Ook wij zijn in 2021 op de digitale trein gesprongen.
Vanaf dit jaar zullen we geen fysieke attesten van lidmaatschap of kampdeelname meer uitschrijven.

Met deze attesten kunnen jullie bij de ziekenfondsen een tegemoetkoming krijgen.
In de plaats hiervan kunnen jullie zelf het certificaat aanmaken via de website van MyKafka.
Meer specifiek kan dit via de link: https://mykafka.be


Via deze site moet u kort uw gegevens intypen en aanduiden bij welk ziekenfonds u zit.
Er wordt dan automatisch een attest gemaakt als uw gegevens overeen komen met onze data. Dit attest kunnen jullie dan downloaden en printen of versturen.


Moesten er nog vragen zijn rond deze flow kunnen jullie altijd mailen naar Support@mykafka.be.