Groepsweekend

Beste ouders en leden,

Dit weekend is het weer zover! Een groepsweekend met alle gidskes van Sint-Jan van kapoen tot en met jin georganiseerd door de leiding! Zijn jullie klaar om het dinosauruspark te verkennen en als goede bewakers goed te zorgen voor de dino’s? 

Praktische info

Dit jaar vindt het groepsweekend plaats van vrijdag 14/10/2022 – zondag 16/10/2022. Het adres van het nieuwe dinopark is: Kamphuis Den Broekkant – Broekstraat 29, 2370 Arendonk. 

De prijs van het groepsweekend bedraagt €25. Dit mag u storten op het volgende rekeningnummer: BE21 7310 2198 3003 met als vermelding “Naam lid – Groepsweekend”. 

Vertrek + ophaling

Vertrekken doen we met de bus aan de gidsenlokalen in Aartselaar. Doe zeker je uniform aan bij het vertrek! Alle leden worden vrijdagavond om 19u verwacht.

Op zondag 16/10 om 13u mag u uw dochter(s) komen ophalen op de weekendplaats in Arendonk. Dan is het weekend voor alle leden afgelopen! 

Google forms

Als uw dochter(s) meegaat/meegaan op groepsweekend, dan vragen wij de google form via onderstaande link in te vullen. Zo heeft de leiding een zicht van hoeveel leden wij kunnen verwachten. 

Individuele steekkaart

Om op de hoogte te zijn van alle zorgen en noden van uw dochter(s), vragen wij u de individuele steekkaarten (vroegere medische fiches) in te vullen/ te updaten ten laatste tegen maandag 10 oktober. Op de website onder de rubriek ‘info’, ‘individuele steekkaarten’ vindt u hier een stappenplan voor.

Mocht u nog vragen hebben, dan kan u ons altijd een mailtje sturen voor meer informatie! 

Hopelijk zien wij jullie allemaal op groepsweekend! 

Warme groetjes!